ÄNGLANDA IDROTTSHALL

Perspektiv

ORIGO har ritat en fullstor idrottshall för skolverksamhet och kvällsträning i Södra Ladugårdsängen, Örebros största utbyggnadsområde. Hallen byggs intill en skolbyggnad för F-6, som uppförs samtidigt och som även den ritats av Origo arkitekter. Byggnaden möter alla besökare till både hall och skola genom sin placering i hörnet av tomten, och välkomnar med sin lekfulla form, dekorativa fasad, och uppglasade entré.

Plan 2

Sektion 2

Entrédelen är klädd i en metallfasad, medan själva hallvolymen tar upp skolanbyggnadens karaktäriskiska betongfasad med sneda linjer, men i litet striktare tappning. Interiört rymmer idrottshallen fyra omklädningsrum för elever/ kvällsidrottare, samt ett för lärare/kvällsledare. Hallen är tänkt som en träningshall upp till nationell elitnivå. Intill byggnaden uppförs också ett P-Däck för skolans och idrotthallens parkeringsbehov, även det ritat av Origo arkitekter.

Material2Kommentarer inaktiverade.