VI ARBETAR PÅ ORIGO

Vi välkomnar alltid kreativa och nytänkande människor. Är du byggnadsingenjör eller arkitekt? Tveka inte att kontakta oss på jobba@origoark.se och berätta lite mer om dig själv och vad du gör! Din ansökan bör inte överstiga 3 MB.

Alina

Alina Velaviciute
Arkitekt MSA
.
.
08 441 35 54
.
alina@origoark.se

Anja

Anja Gisterå
Arkitektpraktikant
.
.
08 441 35 48
.
anja@origoark.se

AnnaN

Anna Nyberg
Arkitekt SAR/MSA
.
.
08 441 35 51
073 933 35 29
anna@origoark.se

Daniel Eidhagen
Kontorschef
.
.
08 441 35 46
072 853 39 46
daniel@origoark.se

Helene Boström
Arkitekt MSA
.
.
08 441 35 57
.
helene@origoark.se

Kajsa During
Byggnadsingenjör
.
.
08 441 35 49
073 947 77 07
kajsa@origoark.se

Kathrine

Kathrine Hemström
Arkitekt SAR/MSA
Partner
Ekonomi
08 441 35 53
073 029 50 56
kathrine@origoark.se

Leontina

Leontina Barreto
Arkitekt SAR/MSA
Partner
Cert. sakkunnig TIL2
08 441 35 52
070 260 87 57
leontina@origoark.se

AnnaN

Linn Eckhardt
Arkitekt SAR/MSA
.
.
08 441 35 47
.
linn@origoark.se

Mari - Kopia

Mari Linderoth
Arkitekt
.
.
.
Föräldraledig
mari@origoark.se

Mia

Mia Modig
Arkitekt MSA
.
Verksamhetssystem
08 441 35 59

mia@origoark.se

Nina

Nina Skoglund
Bokföring & Ekonomi
.
På plats tis & tors
08 441 35 71
.
ekonomi@origoark.se

Olof

Olof Sundström
Arkitekt MSA
.
Inköp
08 441 35 55
.
olof@origoark.se

Sara

Sara Deurell
Arkitekt MSA
.
Produktansvarig
08 441 35 45
.
sara@origoark.se

Sigrid

Sigrid Baltzer
Byggnadsingenjör
.
Tillgänglighetssakkunnig
08 441 35 41
.
sigrid@origoark.se

Simon

Simon Shukro
Byggnadsingenjör
.
IT
08 441 35 43
.
simon@origoark.se

AnnaN

Siri Edling
Arkitekt SAR/MSA
.
.
08 441 35 58
.
siri@origoark.se

Tarik

Tarik Abbas
Arkitekt MSA
.
Anbud
08 441 35 44
073 960 09 96
tarik@origoark.se

Tuva

Tuva Berg
Arkitekt SAR/MSA
Partner
Resursplanerare
.
Föräldraledig
tuva@origoark.se

Vera

Vera Halla
Arkitekt MSA
.
.
.
Tjänstledig
vera@origoark.se

Kingston
Kontorshund
.
.
.
.
.