S HEDVIGSLUND

SHedvigslund_situationTextruta_s_hedvigslund

ORIGO arkitekter projekterar efter vunnet parallellt uppdrag för SMÅA, 65 småhus i Kv. Lövkojan i Södra Hedvigslund, Nacka kommun.
Fördelade på 7 villor, 12 parhus, 18 mindre radhus och 28 större radhus.

Alla hus har stående träpanel kulörsatt i färger liknande Falu rödfärg, trätjära och tjärvitriol i en klassisk matt ton. Entréerna är alla målade i en välkomnande ljusgrå kulör. Kännetecknande för hela kvarteret är gavelfasadernas förskjutna taknockar och den asymmetriska fönstersättningen med stora och små fönster och fönsterdörrar.
Radhusen och parhusens trägårdar avgränsas med plank, häck och förråd. Radhusens trädgårdar är alltid tillgängliga från två håll. Trädgårdarna varierar i storlek men är vid varje enskilt hus tillräckligt stor för att få plats med en liten odling eller ett växthus. Villornas trädgårdar avgränsas med häckar. Dessa tre element (häck, plank samt förråd) ger en variation i gaturummet samtidigt som området binds ihop visuellt.

Parhus-kortsida-gårdVilla-kortsida-gata SHedvigslund_Villa-kortsida-gårdRadhus-stort-gataComments are closed.