Invigning av nya Sågbäcksgymnasiet

Den 26:e november är det nyinvigning av Sågbäcksgymnasiet i Huddinge – en stolt yrkeskola invigd 1961. Men lokaler slits och behov förändras med tiden. ORIGO har bidragit till en genomgående renovering av 60-talsbyggnaden där målsättningen för skolan har varit att med nya funktioner, modernare lokaler och smartare planlösning kunna fortsätta vara lärosäte många år framåt i tiden. Tilläggen är bland annat ett nytt bibliotek, ny metodkök, ny entré och färgsättning.

Alla är välkomna till invigningen för att ta del av resultatet! artikel

” Vi har försökt skapa en skolbyggnad som förstärker elevernas behov av trygghet, gemenskap och samhörighet. Deras vardagsupplevelse av skolmiljön har varit vår utgångspunkt. Därför har vi till exempel byggt bort alla ”döda vrår” och satsat på sociala nav med mycket ljus och rymd. Självklart har vi även tillgodosett dagens normkrav på tillgänglighet, säkerhet, luft- och ljudkvalitet m.m. Så långt det har varit möjligt har de inlemmats i både utformning och design. ” 

Leontina Barreto, ORIGO arkitekter 

Från Mitt i Huddinge

 

 Kommentarer inaktiverade.