ÄNGLANDASKOLAN

 

ENTRANCE 1200x760

 

Textruta_Ängenskolan

Örebro växer snabbt, och får ca 2000 nya invånare varje år. Strax söder om stadskärnan pågår utbyggnaden av den nya stadsdelen Södra Ladugårds­ängen.

Området kommer att få både nya bostäder – ca 3000 – och offentliga miljöer.

Origo har ritat den nya Änglandaskolan i samarbete med Futurum Fastigheter och ByggDialog. Skolan blir en treparallellig F-6 skola för ca 525 elever.

 

 

 

 

 

Plan11möblerad

 

 

Änglandaskolan är en korridorlös skola i fyra våningar. Bottenvåningen innehåller olika gemensamma funktioner, till exempel den uthyrningsbara matsalen och gymnastiksalen. På de övre våningsplanen finns sju hemvister med plats för tre klasser i varje.

Den stora entréhallen som ligger mitt i byggnaden skapar ett unikt, gemensamt rum med ljusinsläpp från taket och cirkulationsstråk som leder vidare uppåt. På varje våning finns mindre aktivitetstorg som öppnar sig mot cirkulationstråken och entréhallen. Glaspartier leder naturligt dagsljus in i hemvisterna från byggnadens mitt.

 

 

SektionÄngenskolan

 

 

INTERIOR 1200x720

 

Interiört skapar sträckmetall och färgsatta fönsternischer en lekfull karaktär. Exteriört går skolans lekfullhet igen i såväl de färgglada fönsterkarmarna som den mönstrade betongfasaden, som är indelad i fält med olika materialbearbetningar och kulörer.

 

PLAYGROUNG 1200x760

 

Skolmiljön kompletteras med ett torg framför byggnaden och en stor skolgård som ansluter till den intilliggande parken.Comments are closed.